videregående uddannelser

 • Tilbage til rødderne

  1. dag som undervisningsassistent i forvaltningsret på jurastudiet på Københavns Universitet. Det er en rigtig god fornemmelse at vende tilbage til studiet og rigtig nørde med forvaltningsretten. Der er afsat ikke mindre end 30 seminardobbelttimer med mig, hvortil kommer yderligere 12 dobbelttimer med forelæsere, og der skal arbejdes med cases, øvelsesopgaver, gruppefremlæggelser og andre spændende […]

  Læs mere

 • Uddannelsesinstitutioner er en del af den offentlige forvaltning, og forvaltningsretten gælder også her. Det ved de meget mere om på Det Humanistiske Fakultet på KU, hvor jeg her i sommeren 2023 har nørdet jura med de administrative medarbejdere på 3 kurser. Det var en fornøjelse at arbejde med universitetsjura og med motiverede, glade kursister. Jeg […]

  Læs mere

 • Offentlig ret er ikke kun et anliggende for jurister. Andre faggrupper, der skal arbejde i den offentlige sektor har, behov for kendskab til jura og offentlig ret. De har længe efterlyst målrettede lærebøger, og nu er hjælpen på vej i min nye bog; “Lærebog i offentlig ret”. Se nærmere

  Læs mere

 • I Danmark har vi helt generelt og bevidst valgt at ændre universitetsuddannelsernes indhold i retning af mere direkte erhvervsorienteret kompetenceopbygning på bekostning af den klassiske såvel dybe, som brede indsigt i et fags mange facetter. Jeg blev helt forstemt over, at ”Fra forskning til faktura”-tankegangen i den grad har gjort sit indtog ikke bare på ledelsesgangene og hos forskerne, men nu også på uddannelsesområdet.

  Læs mere

 • Hver gang der skal komme en universitetslovsreform, så snakker man rigtig meget om valgte eller ansatte ledere, om bestyrelser med eksternt flertal og om konsensus i paritetisk sammensatte styrende organer. Men i virkelighedens verden er disse ting ret underordnede, for det er budgetmodellerne (eller manglen på samme) og den stramme statslige styring af uddannelses- og personaleområdet, der virkelig betyder noget for universiteternes udviklingsmuligheder.

  Læs mere

 • Nepalesere i Ølby

  Når man kommer fra Nepal og Kina er det en stor mundfuld at gå til mundtlig eksamen på Køge Business College. Ingen har engelsk som modersmål, så sproget er i sig selv et problem. Selvom de fleste havde været i Danmark i et stykke tid, er mange fortsat ikke vant til de danske undervisningsformer, hvor man skal diskutere med læreren, reflektere og udtrykke sin egen mening i stedet for at…

  Læs mere

 • Kan en stærk og professionel universitetsadministration støtte op om bestyrelsens og rektors arbejde med at sikre en åben og gennemskuelig beslutningsstruktur? Eller er en sådan djøf’isering spild af penge eller måske endda truende for videnskaben?

  Læs mere

 • Vi vil være læger!

  På trods af mange års opfordringer fra alle sider til at de unge skal læse til ingeniør, så vil de allerhelst være læger. Ikke mindre end 2792 har søgt Københavns Universitets medicinstudie, og da der ”kun” er plads til 605, giver det en adgangskvotient på 10,5. På DTU derimod kan man kun mønstre et samlet ansøgerfelt på 3049 til alle studier. Lægestudiet på KU har alene flere 1. prioritetsansøgere (1901)…

  Læs mere

 • Finanskrisen og de mange opfordringer til at opgradere sine kompetencer har forårsaget et stormløb på især kandidatuddannelserne. Så de studerende skal kridte skoene og gå tidligt i seng for at nå først frem til kantinen, læsepladserne og grupperummene, for slet ikke at tale om toiletterne. I hvert fald hvis de vil læse på CBS.

  Læs mere

 • I 2003 præsenterede Videnskabsministeren en handlingsplan for et styrket samspil mellem forskning og erhvervsliv med undertitlen ”Fra tanke til faktura”- i sandhed en tankevækkende plan. Man så for sig, hvordan de mange storslåede forskningsresultater, der hidtil havde ligget uudnyttet hen i forskernes støvede skuffer, pludselig sprang frem og blev nyttiggjort til glæde for det danske samfund.

  Læs mere