Erfaringer med bestyrelsesarbejde

I 2021 blev jeg af kulturministeren beskikket som formand for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnet er det eneste nævn af sin art. Nævnet har til opgave at føre tilsyn med fordelingen og anvendelsen af den del af Tipsmidlerne, der fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Det drejer sig om ca. 150 mio. kr. årligt. Se mere på Tipsungdomsnævnets hjemmeside.

I 2020 deltog jeg i bestyrelsesuddannelsen på Board Institute, som blev afsluttet med en mundtlig eksamen, som jeg bestod med topkarakter. Se mere om uddannelsen på Board Institutes hjemmeside.

I 2012 var jeg medstifter af en dansk velgørende forening, der støtter indiske kvinder og børn. Foreningen hedder ”Friends of Shamayita Math”, og den samarbejder tæt med en indisk NGO. Foreningen finansierer en landsbyskole og vi udsender frivillige til kortere og længere ophold på den indiske NGO. Jeg har været medlem af bestyrelsen siden stiftelsen. Se mere på foreningens hjemmeside.

Jeg er åben overfor flere bestyrelsesposter, især indenfor uddannelsessektoren, hvor jeg via mine mange års erfaring på forskellige poster indenfor området vil kunne bidrage positivt og substantielt.