Om Hagelund

Bente Hagelund.

Mit navn er Bente Hagelund, og jeg er cand. jur. og HD i organisation og ledelse. I 1996 grundlagde jeg konsulentfirmaet Hagelund, som i starten primært arbejdede med at undervise universitets-administratorer i forvaltningsret og god sagsbehandling. Siden da har firmaet udvidet ydelsespaletten til andre opgaver indenfor kursusvirksomhed og rådgivning. I de senere år har jeg også opprioriteret arbejdet med mit forfatterskab.

Jeg har mere end 30 års ledererfaring fra offentlige og private virksomheder, og endnu flere års erfaring med undervisning af studerende på universiteter og andre læreanstalter, samt af fagprofessionelle i stat og kommune.

Se mit CV her.

Databeskyttelse

Som kunde hos Hagelund kan du være tryg ved, at jeg som dataansvarlig passer godt på dine oplysninger. Vores samarbejde bygger på vores aftale og dit samtykke. Alt hvad du fortæller mig, går ikke videre til andre offentlige eller private uden en klar aftale med dig om det. Ingen andre end jeg har adgang til dine oplysninger.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, ligesom du altid kan få indsigt i, hvilke oplysninger og dokumenter, jeg har registreret om dig.

Alle dine dokumenter er arkiveret elektronisk i en mappe under dit navn på mit lagerhotel i skyen hos firmaet Dropbox. Jeg har indgået en databehandleraftale med Dropbox. Adgang til mappen kræver password, som kun jeg kender.

Vores elektroniske kommunikation foregår via min e-mail-konto hos firmaet One.Com, som jeg også har en databehandleraftale med. Kontoen er sat op til at sende krypterede mails, hvis der er behov for det.
Særligt følsomme oplysninger, der skal udveksles med offentlige myndigheder, kan sendes via firmaet Hagelunds E-boks.

Alle dine oplysninger slettes senest 5 år efter den sidste ekspedition i sagen. Hvis du ønsker dem slettet tidligere, kan det godt ske, men af hensyn til bogføringsloven skal regnskabsoplysninger opbevares i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

Hvis du vil vide mere om sikkerheden i forbindelse med behandling af personoplysninger er du meget velkommen til at skrive til mig på hagelund@bentehagelund.dk