Forfatter Bente Hagelund

Bente Hagelund har skrevet tre lærebøger i offentlig ret og en håndbog i god sagsbehandling. Lærebøgerne bruges i undervisningen i offentlig ret på universiteter og professionshøjskoler. Bente Hagelund er cand.jur. og HD(O), og hun har i mere end 30 år arbejdet med offentlig sagsbehandling i Justitsministeriet, hos Folketingets Ombudsmand og på Københavns Universitet. Hun har undervist studerende på Københavns Universitet og offentligt ansatte i stat og kommuner i god offentlig sagsbehandling siden 1986.

 • Bente Hagelund: Lærebog i forvaltningsret, Hans Reitzels forlag.

  Lærebog i forvaltningsret

  Lærebog i forvaltningsret er en lettilgængelig fremstilling af forvaltningsretten til brug i undervisningen på professionshøjskoler, universiteter og andre læreanstalter, hvor de studerende har brug for en grundlæggende viden om faget.

  Læs mere

 • Bente Hagelund: Lærebog i socialforvaltningsret, Hans Reitzels Forlag.

  Lærebog i socialforvaltningsret

  Kendskab til lovgivning og viden om juridisk tænkning er ikke kun for advokater, dommere og andre jurister. Socialrådgivere skal kende og kunne anvende relevant lovstof, så borgerne kan få den rette rådgivning og støtte, og afgørelserne kan blive korrekte.

  Læs mere

 • Bente Hagelund: Sagsbehandling i øjenhøjde, Djøf Forlag.

  Håndbog i god offentlig sagsbehandling

  Jura er ikke kedeligt! Forvaltningsret og god sagsbehandling er ikke bare interessant for offentligt ansatte og deres chefer, men så sandelig også for de borgere og virksomheder, som befinder sig på den anden side af skranken.

  Læs mere

 • Bente Hagelund: Lærebog i offentlig ret, Hans Reitzels forlag.

  Lærebog i offentlig ret

  Lærebog i offentlig ret giver en bred introduktion til principper, problemstillinger og centrale lovkomplekser inden for den offentlige rets hovedområder: Statsret, Forvaltningsret, Folkeret og menneskerettigheder, EU-ret

  Læs mere

Om Lærebog i offentlig ret:
“Det er et imponerende værk. Det er godt at få den offentlige ret samlet igen, så folk ikke mister overblikket.”

Sten Bønsing, professor.

Om Sagsbehandling i øjenhøjde:
“Med sin bog lykkes hun fint med at støve juraen af og gøre den spiselig for den interesserede lægmand.”

Lektør-udtalelse, bibliotek.dk

Om Lærebog i forvaltningsret:
“Den måde hvorpå Bente Hagelund fletter retskilder med cases og øvelsesopgaver gør bogen til et virkelig godt pædagogisk værktøj. Der er mange, der kunne have glæde af bogens fagligt solide og let forståelige fremstilling af dette retlige område, som berører os alle”.

Peter Plenge, cand. jur. og tidl. universitetsdirektør