Lærebog i socialforvaltningsret

En socialrådgiverstuderende bliver allerede tidligt på studiet præsenteret for jura og offentligretlige problemstillinger, og det kan måske undre, at man som socialrådgiver må forvente at skulle bruge en del tid på jura. Var det ikke noget, som juristerne skulle tage sig af?

Kendskab til lovgivning og viden om juridisk tænkning er ikke kun for advokater, dommere og andre jurister. Socialrådgivere skal kende og kunne anvende relevant lovstof, så borgerne kan få den rette rådgivning og støtte, og afgørelserne kan blive korrekte.

Jura, forvaltningsret og socialforvaltningsret er derfor en vigtig og obligatorisk del af socialrådgiverstudiet, men en disciplin som kan virke artsfremmed og vanskelig at trænge ind i for den nye studerende. Denne bog er derfor skrevet for at vække de studerendes interesse for og appetit på faget socialforvaltningsret, så det bliver tydeligt, hvorfor faget er uundværligt i sammenhæng med de øvrige fag på studiet og ikke mindst uundværligt, når de studerende senere kommer ud i erhverv.

Bogen koster 400 kr. og kan købes her.

Bente Hagelund: Lærebog i socialforvaltningsret, Hans Reitzels Forlag.

Indhold:

  • Socialforvaltningens opgaver og organisation
  • Retskilder, legalitetsprincip og lovfortolkning
  • Den sociale retssikkerhedslov og dens vigtigste principper
  • Forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • Persondatabeskyttelse og GDPR
  • Kontrol med forvaltningen – Ankestyrelsen, Ombudsmanden og domstolene