Håndbog i god offentlig sagsbehandling

Sagsbehandling i øjenhøjde

Jura er ikke kedeligt! Forvaltningsret og god sagsbehandling er ikke bare interessant for offentligt ansatte og deres chefer, men så sandelig også for de borgere og virksomheder, som befinder sig på den anden side af skranken. Her er et par eksempler på emner, som man kan læse om i denne bog:

 • Er det gratis at få aktindsigt?
 • Må en offentlig myndighed opkræve et gebyr for at behandle borgernes klager?
 • Hvilke oplysninger må man indhente og udlevere, når der tages referencer i forbindelse med ansættelser?
 • Kan man blive fyret på e-mail?
 • Kan en datter til en hospitalspatient få aktindsigt i moderens lægelige journaler?
 • Må man give sin sagsbehandler 6 flasker vin til jul?

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven fra 2018 bliver gennemgået i bogens kapitel om beskyttelse af personoplysninger.

Bogen koster 260 kr. + forsendelse og kan bestilles her.

Bente Hagelund: Sagsbehandling i øjenhøjde, Djøf Forlag.

Indhold:

 • Hvad er forvaltningsret?
 • Det retlige landskab
 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven
 • Beskyttelse af personoplysninger (GDPR)
 • God forvaltningsskik
 • Klagemuligheder