Kurser i forvaltningsret

“Bente formår i sin formidling at gøre forholdsvis tungt lovstof let forståelig, og hun gør meget ud af at tilpasse sine eksempler til den konkrete målgruppe. Det har gjort undervisningen relevant og nærværende, og der har under forløbet været stor spørgelyst fra deltagerne.”

Grundkursus i forvaltningsret

Hvorfor skal de ansatte i en kommune eller en statslig styrelse deltage på et kursus i forvaltningsret? Skulle der opstå et juridisk problem, kan man vel bare spørge en jurist eller en chef? Svaret er, at både nyansatte og erfarne medarbejdere har brug for en basal viden om de grundlæggende regler for lovmæssig forvaltning og god forvaltningsskik. Og det får de på dette kursus, der ydermere har den fordel, at det samler kolleger til et internt kursus, så alle hører det samme, og så kolleger senere kan støtte hinanden senere, når den ny viden skal anvendes i praksis.

Undervisningen er dialogbaseret og krydres med konkrete eksempler fra hverdagen i jeres eget forvaltningsområde. Kurset er målrettet alle personalegrupper uanset uddannelsesbaggrund og ansættelsesanciennitet.

Kursusemner:

 • Legalitetsprincippet og kravet om hjemmel
 • Lighedsprincippet og dets betydning
 • Parters rettigheder; aktindsigt, partshøring, repræsentation, begrundelse og klagevejledning
 • Datasikkerhed; GDPR og reglerne om behandling og udveksling af personoplysninger 
 • Aktindsigt og offentlighedslovens regler om notatpligt og journalisering
 • Tavshedspligt, ytringsfrihed og loyalitetspligt
 • Embedsmandsetik, fagligt etiske regler og Kodex VII

Pris:

Pris for 1/2-dagskursus fra 9 – 12:
10.000 kr. ex. moms

Pris for 1/1-dagskursus fra 9 – 15:
20.000 kr. ex. moms

Deltagerantallet bestemmer I selv. 

Kurset kan rekvireres af alle centrale og decentrale offentlige myndigheder og institutioner.
Kurset kan også rekvireres af private foreninger eller organisationer, der samarbejder med det offentlige.

Jeg tilbyder også 1-1 undervisning, som kan foregå hos dig eller mig eller online. Kontakt mig og få et konkret tilbud.

Referencer:

Embedsmandsetik og god forvaltningsskik

Siden Tamilsagen fra 1990’erne satte fokus på samspillet mellem politikere og embedsværk har dette område igen og igen været genstand for undersøgelser og offentlig debat. Navnlig har Tibetkommissionen, Instrukskommissionen og Rigsrettens dom over forhenværende minister Inger Støjberg, sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste og Minkkommissionen givet anledning til debat om medarbejdernes pligter i relation til deres politikere, hvad enten disse politikere er ministre, regionsrådsmedlemmer eller kommunalpolitikere. På dette kursus dykker vi ned i de regler, der gælder for embedsmænds rettigheder og pligter i relation til deres chefer, som kan være både politisk valgte og ansatte.

Vi gennemgår også reglerne om god forvaltningsskik, som både knytter an til reglerne om embedsmandsetik, men også handler om offentligt ansattes optræden overfor borgerne, om forbuddet mod at modtage gaver og andre former for tillidsskabende adfærd.

Kursusemner:

 • Fagligt etiske regler og Kodex VII
 • Lydighedspligt og pligten til at sige fra
 • Loyalitetspligt, ytringsfrihed og tavshedspligt 
 • Værdighedskravet (decorum)
 • God forvaltningsskik i relation til sagsbehandling
 • Regler om gaver til offentligt ansatte

Pris:

Pris for 1/2-dagskursus fra 9 – 12:
10.000 kr. ex. moms

Pris for 1/1-dagskursus fra 9 – 15:
20.000 kr. ex. moms

Deltagerantallet bestemmer I selv. 

Kurset kan rekvireres af alle centrale og decentrale offentlige myndigheder og institutioner.
Kurset kan også rekvireres af private foreninger eller organisationer, der samarbejder med det offentlige.

Jeg tilbyder også 1-1 undervisning, som kan foregå hos dig eller mig eller online. Kontakt mig og få et konkret tilbud.

Personoplysninger og GDPR

Med databeskyttelsesforordningen fra 2018 er der kommet stort fokus på sikkerhed i omgangen med borgenes personlige oplysninger. Reglerne gælder ikke bare for de følsomme personoplysninger, men for alle personoplysninger, som indgår i myndighedernes sager. På dette kursus gennemgår vi reglerne for offentlige myndigheders omgang med persondata med fokus på hjemmelskravene og reglerne om god databehandlingsskik.

Deltagerne får et overblik over de regler, som skal overholdes i den daglige sagsbehandling, ligesom vi gennemgår borgernes rettigheder til information om, hvilke oplysninger myndighederne har om dem. Vi kommer også ind på kravene til den organisatoriske sikkerhed, og vi ser nærmere på, hvordan GDPR-reglerne spiller sammen med reglerne i forvaltningsloven om udveksling af oplysninger.

Målgruppen for kurset er sagsbehandlere og andre medarbejdere, der i det daglige skal håndtere personoplysninger. IT-medarbejdere, dataansvarlige ledere og andre er også velkomne, hvis de har brug for indblik i, hvordan systemopsætninger, sikkerhedsprocedurer m.v. spiller sammen med sagsbehandling i praksis. Men der vil ikke være fokus på det myndighedens opgaver med udarbejdelse af fortegnelser, databehandleraftaler, kontrolprocedurer o.l.

Kursusemner

 • GDPR i store træk
 • Hjemmelskrav
 • Reglerne om samtykke
 • Indsigtsret og oplysningspligt
 • Sikker kommunikation 
 • Udveksling af personoplysninger internt i egen myndighed og med andre offentlige myndigheder

Pris:

Pris for 1/2-dagskursus fra 9 – 12:
10.000 kr. ex. moms

Pris for 1/1-dagskursus fra 9 – 15:
20.000 kr. ex. moms

Deltagerantallet bestemmer I selv. 

Referencer:

2019: Den Danske Scenekunstskole

2018: Seminarer.dk 


”Tusind tak for et fantastisk kursus. Det var dejligt med et kursus, der gik lidt mere i dybden end andre lignende kurser, jeg tidligere har deltaget i.”