Menneskerettigheder

 • Det er forstemmende, at vi som samfund ikke kan rumme, at forskere og undervisere anlægger forskellige syn på de store konflikter i verden. Det vil være et stort tab, hvis vi ikke kommer til at høre alle eksperters viden og især deres fortolkning af kendsgerningerne.

  Læs mere

 • Foreninger, hvis adfærd modarbejder demokrati eller menneskerettigheder, skal ikke længere kunne få kommunalt tilskud eller låne lokaler. Det fremgår af et lovforslag, som udmønter en politisk aftale om initiativer mod religiøse forkyndere, indgået af et bredt flertal i Folketinget.

  Læs mere

 • Danmarks Radio mener, at det sagtens kan forenes med grundlovens § 77 og menneskerettighedskonventionens artikel 10 at true medarbejderne med omplacering eller degradering, hvis de udtaler sig som privatpersoner. Men hvad mon DRs journalister ville gøre, hvis de kom under vejr med, at en medarbejder – leder eller menig – ved en ANDEN offentlig institution havde fået en påtale for at udtale sig som privatperson?

  Læs mere

 • Man skal passe på, hvis man vil ytre sig kritisk om en offentlig myndigheds politik eller sagsbehandling. I stedet for at tage handsken op og gå ind i en argumentation, bliver der slået hårdt ned på dem, der vover at kritisere myndighederne. Men hvad er det for et samfund, vi får, hvis alle skal være enige om alting? Hvis ingen tør åbne munden overfor statsmagten af skræk for repressalier i…

  Læs mere

 • Hvis du ytrer dig kritisk om den danske udlændingelovgivning, så diskvalificerer du samtidig dig selv til at arbejde for udlændingemyndighederne. I hvert fald hvis du er læge. Af bemærkningerne til endnu en ny udlændingelov fremgår det, at man ikke både kan have en mening og så blive betroet til at lave en uvildig lægeerklæring om emnet. ”Hold mund eller du kommer på den sorte liste”

  Læs mere

 • Ethvert barn i Danmark ved, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Alligevel skal man passe godt på, hvad man siger. To mennesker har i påsken ufrivilligt sagt farvel til deres stillinger. Årsagen var i begge tilfælde deres ytringer. Så hvor går egentlig grænsen for ytringsfriheden? Det vil jeg sætte fokus på i den kommende tid.

  Læs mere

 • I Børnekonventionen står der, at det er børns ret udtrykke deres synspunkter om vigtige forhold i livet. Har man en sag, hvor forældrene er uenige om forældremyndighed, bopæl eller samvær, så spørger man børn helt ned til 7 år, hvad deres mening er. Referaterne fra disse møder kan være hjerteskærende læsning.

  Læs mere