Skal vi lukke munden på dem, vi ikke kan lide?

Efter krigsudbruddet i Israel har informationskrigen raset på alle medier. Jyllandsposten har d. 20/10-23 argumenteret for, at en navngiven forsker på Roskilde Universitet skulle modtage en ledelsesmæssig ”reaktion” på grund af sine israelkritiske synspunkter. Universitetets ledelse har naturligvis taget afstand fra dette forslag, ligesom Dansk Magisterforening har råbt vagt i gevær.

Men det er desværre ikke det eneste eksempel på, at flertallet eller de magtfulde i samfundet gerne vil lukke munden på forskere, undervisere eller andre, der har en anden og måske kontroversiel mening. Eksempelvis besluttede Folkeuniversitetet i København for et års tid siden at sige farvel til en mangeårig underviser, der ifølge nogle fagfolk var for ”Putinvenlig”.

Jeg synes, det er forstemmende, at vi som samfund ikke kan rumme, at forskere og undervisere anlægger forskellige syn på de store konflikter i verden. Det vil være et stort tab, hvis vi ikke kommer til at høre alle eksperters viden og især deres fortolkning af kendsgerningerne.

Det er både fordummende og et udtryk for manglende respekt for læsere, lyttere og studerende, at man vil forhindre os i at høre flere sider af en sag, også selvom det er en kontroversiel sag, og også selvom flertallet er enig i, hvad der er rigtigt og forkert. At kende modpartens holdninger og argumenter kan være begyndelsen til mægling og forlig.

Links: Jyllandsposten 20/10-2023, Journalisten, 24/10-2023, Kristeligt Dagblad 8/11-2022,