Retssikkerhed

 • At være part i en sag hos en offentlig myndighed kan være krævende. Både selve processen og afgørelsen kan have store personlige eller økonomiske konsekvenser for en borger. Derfor har man som part i en sag ret til at lade sig repræsentere eller bistå af en person, man har tillid til. I regi af Schultz […]

  Læs mere

 • Gaver til sygeplejersker

  Mange sygeplejersker har oplevet, at patienter og pårørende har tilbud dem gaver som tak for god behandling. Der kan være tale om slik og kager, men også om kontanter, hjemmehæklede grydelapper, shampoo og balsam og mange andre ting. De er ofte i tvivl, om de må tage imod dem. Fagbladet Sygeplejersken har under overskriften “Vi […]

  Læs mere

 • Foreninger, hvis adfærd modarbejder demokrati eller menneskerettigheder, skal ikke længere kunne få kommunalt tilskud eller låne lokaler. Det fremgår af et lovforslag, som udmønter en politisk aftale om initiativer mod religiøse forkyndere, indgået af et bredt flertal i Folketinget.

  Læs mere

 • Offentlig ret er ikke kun et anliggende for jurister. Andre faggrupper, der skal arbejde i den offentlige sektor har, behov for kendskab til jura og offentlig ret. De har længe efterlyst målrettede lærebøger, og nu er hjælpen på vej i min nye bog; “Lærebog i offentlig ret”. Se nærmere

  Læs mere

 • Regeringen har i årets finanslovsforslag sat 14,9 mio. kr. af til en database, der skal give offentligheden adgang til tusindvis af afsagte domme. Det var sandelig også på tide. Når man tænker på, hvor vigtig retspraksis er som retskilde i mangfoldige sager i administrationen og ved domstolene, er det skandaløst, at det er et privat firma, som har monopol på at sælge den viden for 10.930 kr. ex moms pr.…

  Læs mere

 • Forleden blev jeg ringet op af en offentligt ansat leder af en daginstitution – vi kan kalde ham for Kenneth. Kenneth fortalte, at han var blevet anmeldt til kommunens whistleblowerordning for at misbruge institutionens kreditkort til private formål, og herefter var han med dags varsel blevet fritaget for tjeneste i en måned. Kenneth følte sin retssikkerhed truet på grund af de anonyme anklager om forhold, som efter hans mening var…

  Læs mere

 • Djøf’eren er en mand midt i trediverne klædt i mørke jakkesæt og spraglede sokker, og man kan kende ham på hans udtalelser om innovation, strategiplan, effektivisering og værdier, stod der i Politiken nytårsdag. Djøf’eren slynger om sig med regneark og forlanger skriftlige rapporter i stedet for at tale med folk. Men er det hele sandheden?

  Læs mere

 • Danmarks Radio mener, at det sagtens kan forenes med grundlovens § 77 og menneskerettighedskonventionens artikel 10 at true medarbejderne med omplacering eller degradering, hvis de udtaler sig som privatpersoner. Men hvad mon DRs journalister ville gøre, hvis de kom under vejr med, at en medarbejder – leder eller menig – ved en ANDEN offentlig institution havde fået en påtale for at udtale sig som privatperson?

  Læs mere

 • I Københavns Kommune er der flere sager med fejl eller lange sagsbehandlingstider end sager uden fejl. Sagerne trækker i langdrag, borgerne får ikke den rette vejledning, og de bliver ikke hørt. Mange har desuden følt sig nødsaget til at involvere venner og familie, retshjælpsinstitutioner, advokater mv., fordi de ikke har kunnet klare samarbejdet med kommunen på egen hånd.

  Læs mere

 • Efter 7 års kommissionsarbejde, flere regeringers lovforarbejde og til sidst et politisk forlig bliver den nye Offentlighedslov formentlig vedtaget i 2013. Der er gode nyskabelser i lovforslaget, men også væsentlige forringelser. Men hvem er det, der trods mange protester presser sådan på med at få kritisable undtagelser med i den nye lov? Det kan i hvert fald ikke være Justitsministeren, der fortsat ikke kan komme med konkrete eksempler på sager,…

  Læs mere