Partsrepræsentation og bisiddere

At være part i en sag hos en offentlig myndighed kan være krævende. Både selve processen og afgørelsen kan have store personlige eller økonomiske konsekvenser for en borger. Derfor har man som part i en sag ret til at lade sig repræsentere eller bistå af en person, man har tillid til. I regi af Schultz A/S webinarrække “Faglig Fredag” fortæller jeg om forvaltningslovens regler om borgernes ret til partsrepræsentation og bisiddere. Det foregår fredag d. 7 juni 2024 kl. 09.00 – 09.45

Det er gratis, og man kan tilmelde sig og se mere her: https://schultz.dk/undervisning/webinarer/faglig-fredag/faglig-fredag-borgernes-ret-til-partsrepraesentation-og-bisiddere/