offentlig forvaltning

 • Til juni skal det første hold studerende i offentlig administration fra Niuernermik Ilinniarfik til skriftlig eksamen. De har brugt min håndbog”Sagsbehandling i øjenhøjde” som undervisningsmateriale, og jeg skal være censor. Jeg ønsker de studerende god læseferie og god eksamen.

  Læs mere

 • Gaver til sygeplejersker

  Mange sygeplejersker har oplevet, at patienter og pårørende har tilbud dem gaver som tak for god behandling. Der kan være tale om slik og kager, men også om kontanter, hjemmehæklede grydelapper, shampoo og balsam og mange andre ting. De er ofte i tvivl, om de må tage imod dem. Fagbladet Sygeplejersken har under overskriften “Vi […]

  Læs mere

 • Har offentligt ansatte tavshedspligt? Må en borger tage en ven med til møde på jobcentret? Er der altid mulighed for at klage over en offentlig myndighed, og hvad betyder GDPR? I Lærebog i forvaltningsret får du en let tilgængelig fremstilling af forvaltningsretten. Du kan blandt andet læse om den nye domsdatabase, whistleblowerloven og automatiseret sagsbehandling. […]

  Læs mere

 • Offentlig ret er ikke kun et anliggende for jurister. Andre faggrupper, der skal arbejde i den offentlige sektor har, behov for kendskab til jura og offentlig ret. De har længe efterlyst målrettede lærebøger, og nu er hjælpen på vej i min nye bog; “Lærebog i offentlig ret”. Se nærmere

  Læs mere

 • Djøf’eren er en mand midt i trediverne klædt i mørke jakkesæt og spraglede sokker, og man kan kende ham på hans udtalelser om innovation, strategiplan, effektivisering og værdier, stod der i Politiken nytårsdag. Djøf’eren slynger om sig med regneark og forlanger skriftlige rapporter i stedet for at tale med folk. Men er det hele sandheden?

  Læs mere

 • I Københavns Kommune er der flere sager med fejl eller lange sagsbehandlingstider end sager uden fejl. Sagerne trækker i langdrag, borgerne får ikke den rette vejledning, og de bliver ikke hørt. Mange har desuden følt sig nødsaget til at involvere venner og familie, retshjælpsinstitutioner, advokater mv., fordi de ikke har kunnet klare samarbejdet med kommunen på egen hånd.

  Læs mere

 • Mærsk blev ikke taknemlige over muligheden for at rette op på fejl og kritisable forhold, da een af deres medarbejdere klagede til Miljøstyrelsen over hendes arbejdsgivers forsøg på at dølge uacceptable måleresultater. Tværtimod blev medarbejderen udsat for repressalier. Miljøstyrelsen blev herefter kritiseret for at have videregivet oplysningerne om klagen til Mærsk. Men også Mærsk har krav på retssikkerhed og lovmedholdelig sagsbehandling og ikke alle problemer kan løses med indførelse af…

  Læs mere

 • FTF har lavet en undersøgelse, der bekræfter, at de offentligt ansatte med rette er bange for at ytre sig kritisk om forhold på deres arbejdspladser. Formanden Bente Sorgenfrey foreslår, at der vedtages en lov, som forbyder arbejdsgivere at sanktionere ansattes lovlige ytringer. Det er meget sympatisk, men den regel findes allerede – i Grundlovens § 77.

  Læs mere

 • Whistlebloweren i DONG er en helt, og whistleblowersystemer skal brede sig over det ganske land i hastig fart, siger Michael Gøtze i Politiken d. 27/3. Men kan vi virkelig komme fusk og snyd til livs på den måde? Og hvem tager hånd om retssikkerheden for dem, der bliver anklaget? Se TV2-Lorrys indslag om sagen på Frederiksberg her.

  Læs mere

 • Københavns Kommune og Frederiksberg kommune har besluttet at indføre whistleblower-ordninger for at komme svindel, ulovligheder og uetisk praksis til livs. Men er det vejen frem mod mere åbenhed og mindre fusk og nepotisme? Klik på Læs mere og læs min kronik eller hør P1 Formiddags udsendelse her.

  Læs mere