Hvornår er man inhabil?

I forvaltningsloven står reglerne om, hvornår politikere og embedsmænd er inhabile og derfor ikke må deltage i behandling af kommunens sager om f.eks. kontrakter. Formålet med reglerne er at sikre, at borgerne har tillid til, at beslutninger ikke er farvet af uvedkommende hensyn. Om borgmesteren har tillid til sine byrådskolleger, som han udtaler i artiklen, er irrelevant i denne sammenhæng. Læs mere i artiklen eller her, hvis du abonnerer på Sjællandske Nyheder.