Kompetenceudvikling

 • Det har været mit personlige valgsprog i mange år, og også firmaet HAGELUND måtte i 2010 erkende sandheden i dette omvendte ordspil. Med veloverstået eksamen på HD 1.del tiltrådte jeg d. 1/7 stillingen som rektor på Folkeuniversitetet i København og genoptog dermed også arbejdet med uddannelse og vidensformidling, som har været en rød tråd gennem hele mit arbejdsliv. Men heldigvis lever HAGELUND videre, og kernen i virksomheden er i dag…

  Læs mere

 • Begrebet ”livslang læring” er ikke kun arbejdsgivernes krav om evig kompetenceudvikling og omstillingsparathed, men også er et menneskeligt behov for personlig udvikling gennem en bredere og dybere viden om alverdens emner. Derfor vil der også i fremtiden være brug for Folkeuniversitetet.

  Læs mere

 • Finanskrisen og de mange opfordringer til at opgradere sine kompetencer har forårsaget et stormløb på især kandidatuddannelserne. Så de studerende skal kridte skoene og gå tidligt i seng for at nå først frem til kantinen, læsepladserne og grupperummene, for slet ikke at tale om toiletterne. I hvert fald hvis de vil læse på CBS.

  Læs mere

 • De har travlt i Undervisningsministeriet. Der skal skrives bekendtgørelser og vejledninger, nedsættes både Certificeringsråd og faglige ekspertudvalg (hvem sagde ”væk med smagsdommere, råd og nævn”?), laves udbudsregler, sagsbehandle ansøgninger og certificere uddannelsesudbydere. Altsammen for at den offentlige lederuddannelse af høj kvalitet kan blive klar til d. 15. september 2009. Det er så spændende – mon de når det?

  Læs mere

 • Når kriseramte virksomheder må afskedige medarbejdere spreder der sig uvægerligt en stemning af mismod. Det er hårdt at skulle vinke farvel til sine kolleger, og man frygter måske, at det bliver ens egen tur i næste måned. Samtidig skal opgaverne fordeles på færre hænder, og de tilbageværende medarbejdere får nye og flere opgaver. Nu gælder det for ledelsen om at holde modet oppe, så virksomheden kan overleve og måske endda…

  Læs mere

 • I en tid med knappe ressourcer er der mange vigtige ting at bruge penge på, f.eks. reparationer af hullede tage, fratrædelsesgodtgørelser eller heftig markedsføring. En del virksomheder må lukke kursuskontoen eller i hvert fald skære den kraftigt ned på grund af økonomiske problemer. Virksomheden kan jo godt leve videre på et reduceret kursusbudget, mens de […]

  Læs mere