forskelsbehandling

 • Det er forstemmende, at vi som samfund ikke kan rumme, at forskere og undervisere anlægger forskellige syn på de store konflikter i verden. Det vil være et stort tab, hvis vi ikke kommer til at høre alle eksperters viden og især deres fortolkning af kendsgerningerne.

  Læs mere

 • Hvis man virkelig finder det vigtigt med flere kvinder i de danske virksomhedsbestyrelser, er der ingen vej uden om at lave kvoter. Dette udtaler én af de få højtprofilerede og erfarne kvindelige bestyrelsesmedlemmer, Lone Fønss Schrøder, til Berlingske Business d. 15/7-2013. Tænketanken Cepos mener derimod, at kvindekvoter ligefrem er i strid med grundloven. Det synes jeg godt nok, er noget værre sludder.

  Læs mere

 • Mange af de katastroferamte pakistanere tror, at verdenssamfundet ikke kan lide dem, fordi de er muslimer. Derfor bør alle nationale og internationale organisationer bidrage til redningsarbejdet i de oversvømmede områder. Men det gør alle slet ikke. Mange sidder på hænderne, blandt andet med den begrundelse, at pakistanerne har rige venner i den muslimske verden. Jeg synes, det er en både amoralsk og politisk helt forkert holdning til humanitær bistand.

  Læs mere

 • For mig har d. 8. marts altid været en dag til eftertanke. Ikke til kamp – ikke til fest – men til eftertanke. I Danmark går det ikke rigtig fremad for ligestillingen. Der er stadig lang vej til ligeløn og års indsats for flere kvinder på ledende poster og i bestyrelser giver ikke rigtig noget resultat. Men så kan man jo vende blikket ud i verden. Jeg har vendt mit…

  Læs mere

 • Rotary og sladrehanke

  Det er en del af Rotarys formål ”at lægge etiske normer til grund for det daglige virke og at højne eget arbejde til gavn for samfundet”. Hvad bør en rotarianer så gøre, hvis hun eller han bliver opmærksom på, at der foregår noget uetisk, som f.eks. bestikkelse, nepotisme, seksuel chikane, diskrimination eller lignende? Er det etisk korrekt at sladre, eller er det etisk korrekt at blande sig udenom?

  Læs mere

 • Morten Messerschmidt sendte et rykkerbrev til Miljøministeren, fordi han syntes, det tog for lang til at behandle hans kærestes sag i Skov- og Naturstyrelsen. Og vupti – så blev sagen færdigbehandlet. Er det lovligt at rykke kendte menneskers sager frem i køen? Eller er det i strid med lighedsprincippet?

  Læs mere

 • Hvis man er særlig kvalificeret – d.v.s. har fast arbejde eller er studerende – så kan man flytte fra den almindelige venteliste til en almen bolig, hvor der typisk er meget lange ventetider og hen til den fleksible liste, hvor ventetiden kan være meget kortere. Pludselig kan unge mennesker på 20 år få mulighed for at få en veldisponeret lejlighed til en rimelig pris, hvis de altså er villige til…

  Læs mere

 • I et forsøg på at puste liv i den danske økonomi blev der afsat 1,5 mia. kr. til renoveringspuljen, som borgerne kunne søge om at få andel i. Man forventede langt flere ansøgere, end der var penge til, og Erhvervs- og Byggestyrelsen besluttede derfor, at disse begrænsede midler skulle fordeles efter ’først til mølle-princippet’. For ikke at give københavnerne en fordel frem for jyderne besluttede man også, at ansøgninger ikke…

  Læs mere

 • Amerikanske forskere har fundet ud af, at kvinder ikke bliver udsat for diskrimination og fordomme på arbejdsmarkedet. Kvinder bliver tværtimod anset som bedre ledere end mænd på de fleste områder. Dog mente svarpersonerne ikke, at kvinderne var ligeså visionære som mænd.

  Læs mere