folkeoplysning

  • Hvis den nye folkeoplysningslov bliver vedtaget, skal Folkeuniversitetet i fremtiden udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater, som vi har gjort i 112 år. Men vi skal også fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Der er delte meninger om dette forslag.

    Læs mere