Demokrati og aktivt medborgerskab

Fredag d. 29. april 2011 blev lovforslaget om ændring af Folkeoplysningsloven fremsat. Hvis alt går efter planen vil loven blive vedtaget før Folketingets sommerferie og træde i kraft 1. august 2011. De fleste ændringer handler ikke om Folkeuniversitetet, men om andre folkeoplysningsaktiviteter, men der er dog en ændring, som er værd at notere sig, nemlig forslaget om ændringen af § 46.

I dag lyder bestemmelsen således: Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater.

Og i fremtiden skal den således ud: Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Det er åbenbart ikke nok, at Folkeuniversitetet udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater, der skal mere til, og der er delte meninger om dette forslag. Nogle mener, at det er et godt formål, og at vi som alle andre alle folkeoplysende virksomheder skal tage denne opgave på os. Andre mener, at det er præmaturt at indskrive dette formål – så prisværdigt det end i sig selv måtte være – når der ikke har været en forudgående debat indenfor vores område, og når vi derfor ikke har talt om, hvilke ændringer i vores virksomhed, det kan afstedkomme.

Læs mere om forslagene i Betænkningen fra Folkeoplysningsudvalget.