Finanskrisen

 • To slags præsidenter

  I Island har man et parlamentarisk system, hvor præsidenten kan beslutte at sende Altingets vedtagne love til prøvelse hos det islandske folk via en folkeafstemning. I EU valgte man en den modstræbende mindste fællesnævner Herman von Rompuy udelukkende fordi han var konservativ, fra et lille land og talte fransk. Om han i øvrigt kunne eller ville noget, var tilsyneladende helt ligegyldigt for Europas statsledere.

  Læs mere

 • Det har været mit personlige valgsprog i mange år, og også firmaet HAGELUND måtte i 2010 erkende sandheden i dette omvendte ordspil. Med veloverstået eksamen på HD 1.del tiltrådte jeg d. 1/7 stillingen som rektor på Folkeuniversitetet i København og genoptog dermed også arbejdet med uddannelse og vidensformidling, som har været en rød tråd gennem hele mit arbejdsliv. Men heldigvis lever HAGELUND videre, og kernen i virksomheden er i dag…

  Læs mere

 • Det er ikke så nemt at starte et firma op samtidig med, at der er finanskrise, men HAGELUND er godt i gang med at finde sig en niche, hvor der ikke er alt for voldsom konkurrence fra de store konsulenthuse. Det bedste ved at være selvstændig er dog at være fri.

  Læs mere

 • Frygt for fremtiden?

  I Børsen d. 14/8 kan man læse en ret frygtindgydende beretning om en fyret topchefs anstrengelser for at komme tilbage i nyt job. Det er helt ufattelig modigt af ham at fortælle sin historie til Børsens læsere, og hans program med at stå op hver morgen kl. 6.15 for at dyrke sine netværk virker imponerende, men også skræmmende.

  Læs mere

 • Vi vil være læger!

  På trods af mange års opfordringer fra alle sider til at de unge skal læse til ingeniør, så vil de allerhelst være læger. Ikke mindre end 2792 har søgt Københavns Universitets medicinstudie, og da der ”kun” er plads til 605, giver det en adgangskvotient på 10,5. På DTU derimod kan man kun mønstre et samlet ansøgerfelt på 3049 til alle studier. Lægestudiet på KU har alene flere 1. prioritetsansøgere (1901)…

  Læs mere

 • Når kriseramte virksomheder må afskedige medarbejdere spreder der sig uvægerligt en stemning af mismod. Det er hårdt at skulle vinke farvel til sine kolleger, og man frygter måske, at det bliver ens egen tur i næste måned. Samtidig skal opgaverne fordeles på færre hænder, og de tilbageværende medarbejdere får nye og flere opgaver. Nu gælder det for ledelsen om at holde modet oppe, så virksomheden kan overleve og måske endda…

  Læs mere