Retssikkerhed og offentlig sagsbehandling

Danmark er et retssamfund, og vi er stolte af, at retssikkerhed præger sagsbehandlingen ved domstolene og i den offentlige forvaltning. Men retssikkerheden er under pres i disse år. Frygt for terror og krav om effektivisering af den offentlige sektor er to faktorer, som kan medvirke til nedprioritering af borgernes retssikkerhed til fordel for andre hensyn.

Her til foråret holder jeg et kursus på Folkeuniversitetet, hvor vi vil se nærmere på, hvad begrebet retssikkerhed egentlig handler om, og hvordan det udmønter sig i Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven. Ved hjælp af konkrete og aktuelle eksempler fra pressen og fra Ombudsmandens praksis ser vi på, hvordan reglerne virker i praksis.

Kurset varer 5 gange 2 timer og omhandler følgende dele:
1. Retssikkerhed og de forvaltningsretlige grundbegreber
2. Forvaltningsloven
3. Offentlighedsloven
4. Persondataloven
5. God forvaltningsskik

Kurset finder sted på KUA, Njalsgade 76, 1. gang d. 17. februar kl. 17.15. Tilmelding sker på linket her.