Er der noget galt med forældreansvarsloven?

Det mener en række forskere, advokater, psykologer, græsrødder og direkte berørte borgere, og allerede i oktober 2008 startede et systematisk arbejde med at dokumentere problemerne med loven, som i 2007 blev vedtaget af et enigt Folketing. Nu er Temahæfte nr. 2 om problemerne udkommet på DJØFs forlag.

Forside af: Temahæfte 2 - Forældreansvarsloven. Hvad blev der af barnets tarv?

Som jeg tidligere har skrevet om her på bloggen, mener jeg også, at der både er problemer med lovens indhold og med dens administration. Min hovedanke er, at selvom man igen og igen gentager, at loven handler om at finde de bedste løsninger ud fra Barnets perspektiv, så handler det i virkeligheden om at skabe ligestilling og millimeterretfærdighed mellem forældrene – uanset disses forskelligheder og konfliktniveau. Og så er der alvorlige problemer med retssikkerheden på grund af helt uacceptabelt mange sagsbehandlingsfejl.

Det nye temahæfte indeholder blandt andet forslag til rammerne for en ny lovgivning, der vægter samfundsmæssig konfliktløsning med udgangspunkt i barnets behov for ro og omsorg. Familierne har brug for et velfungerende konflikthåndteringssystem, og ikke en lov og et system, der opstiller idealer uden hold i virkeligheden. De problemer, loven medfører, er fundamentale, og de kan ikke negligeres med henvisning til parternes bitre stridigheder.

Uddrag af indholdsfortegnelsen:

Mor og far – på med vanten! Af Anette Kronborg

Lovteknik i forældreansvarsloven. Af Vivian Jørgensen

Når børneperspektivet bliver brugt mod børnene. Af Anne Land

Effektivitet og retssikkerhed. Af Bente Hagelund

De to køn og forældreansvarsloven. Af Bente Holm-Nielsen

Ballade i Barselsstuen. Af Mette Krag

Nydanskere og forældreansvarsloven. Af Margrethe Wivel

Opgør med forestillingen om lighed i voldsramte familier. Af Vibe K. Voetmann og Helle W. Samuelsen

De største tabere. Af Lisa Holmfjord

De pæne psykopater. Af Irene Rønn Lind.

Hæftet rummer også en række personlige beretninger fra berørte borgere.

Se mere om hæftet her.

Se mere om de netværk, der arbejder for at forældreansvarsloven skal ændres:

Barnets tarv.dk – for berørte borgere

Barnets tarv.nu – for professionelle

Bedsteforældrene – for bedsteforældre og pårørende til borgere, der er kommet i klemme