Whistleblower

 • Har offentligt ansatte tavshedspligt? Må en borger tage en ven med til møde på jobcentret? Er der altid mulighed for at klage over en offentlig myndighed, og hvad betyder GDPR? I Lærebog i forvaltningsret får du en let tilgængelig fremstilling af forvaltningsretten. Du kan blandt andet læse om den nye domsdatabase, whistleblowerloven og automatiseret sagsbehandling. […]

  Læs mere

 • Forleden blev jeg ringet op af en offentligt ansat leder af en daginstitution – vi kan kalde ham for Kenneth. Kenneth fortalte, at han var blevet anmeldt til kommunens whistleblowerordning for at misbruge institutionens kreditkort til private formål, og herefter var han med dags varsel blevet fritaget for tjeneste i en måned. Kenneth følte sin retssikkerhed truet på grund af de anonyme anklager om forhold, som efter hans mening var…

  Læs mere

 • Mærsk blev ikke taknemlige over muligheden for at rette op på fejl og kritisable forhold, da een af deres medarbejdere klagede til Miljøstyrelsen over hendes arbejdsgivers forsøg på at dølge uacceptable måleresultater. Tværtimod blev medarbejderen udsat for repressalier. Miljøstyrelsen blev herefter kritiseret for at have videregivet oplysningerne om klagen til Mærsk. Men også Mærsk har krav på retssikkerhed og lovmedholdelig sagsbehandling og ikke alle problemer kan løses med indførelse af…

  Læs mere

 • FTF har lavet en undersøgelse, der bekræfter, at de offentligt ansatte med rette er bange for at ytre sig kritisk om forhold på deres arbejdspladser. Formanden Bente Sorgenfrey foreslår, at der vedtages en lov, som forbyder arbejdsgivere at sanktionere ansattes lovlige ytringer. Det er meget sympatisk, men den regel findes allerede – i Grundlovens § 77.

  Læs mere

 • Whistlebloweren i DONG er en helt, og whistleblowersystemer skal brede sig over det ganske land i hastig fart, siger Michael Gøtze i Politiken d. 27/3. Men kan vi virkelig komme fusk og snyd til livs på den måde? Og hvem tager hånd om retssikkerheden for dem, der bliver anklaget? Se TV2-Lorrys indslag om sagen på Frederiksberg her.

  Læs mere