regelforenkling

  • Hvor er det godt! Folketinget har vedtaget et “praktisk lille forslag, der effektiviserer og rationaliserer reglerne om udveksling af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder”. For fremtiden bliver “reglerne bliver lettere at gennemskue for dem, der skal benytte sig af dem, og lettere at administrere for de offentlige myndigheder, der skal regulere borgernes forhold”, og det bliver endnu bedre, for “sagsbehandlingstiderne kan formodentlig også komme lidt ned”. Det lyder næsten for godt til…

    Læs mere