effektivisering

 • Goddag mand, økseskaft!

  Jeg har bestilt en hyggelig pakke blomsterløg på en webshop, men ak, af en eller anden grund bliver det konverteret en ”forsendelse uden omdeling”, og jeg må cykle ned til Kvickly, hvor postbutikken nu befinder sig. På vejen møder jeg den glade, gule postbil, hvorpå der står ”Madudbringning for Københavns Kommune”. I stedet for at køre ud med post, så kører de ud med mad, mens vi andre kører hen…

  Læs mere

 • Nogle myndigheder prøver at rationalisere sig ud af deres budgetunderskud og ressourcemangel ved at speede sagsbehandlingen op og se stort på retsgarantier og borgerrettigheder. Sundhedsstyrelsens har fundet en anden vej – nemlig at sende sagen ud i verden og lade nogle andre gøre arbejdet.

  Læs mere

 • Frank Jensen og direktøren for Metroselskabet beskyldes for kammerateri, når de besætter stillinger uden offentligt opslag. Men er der virkelig nogen, der er så blåøjede, at de tror, man kan undgå den slags forudbestemte ansættelser ved at slå stillingerne op? Det offentlige slår masser af stillinger op, som er besat på forhånd, og de bliver bestormet med henvendelser fra folk, der af lyst eller pligt søger dem. Sikke et ressourcespild.

  Læs mere

 • I disse år kan man opleve, at effektivitetssynspunkter ligesom overskygger retssikkerhedsgarantierne i hvert fald hos nogle offentlige myndigheder. Altså; det kan godt være, at du har krav på aktindsigt og partshøring, men det har vi desværre ikke mulighed for at opfylde, for vi har meget travlt og er underbemandede, og desuden har vi en resultatkontrakt med ministeriet, som gør at vi skal afslutte så og så mange sager hver måned.

  Læs mere

 • En tidsrøver blev født

  Sidste søndag jeg to ens breve, der begge var frankeret med 1 kr. for lidt. I stedet for se igennem fingre med disse minimale sager sendte PostDanmark to separate og forskellige breve om de to underfrankerede forsendelser. I det ene tilfælde kunne sagen afsluttes uden udgifter for mig, man ville blot gøre opmærksom på, at der var tale om et tykt brev. Det andet skulle jeg betale 41 kr. for,…

  Læs mere

 • Det er god forvaltningsskik, at sagsbehandlingen hos de offentlige myndigheder skal ske så hurtigt og smidigt som muligt. Men hvad er egentlig hurtig sagsbehandling? Kan man forvente svar på en e-mail indenfor en uge? Er 3 år for længe at vente på en afgørelse i en klagesag?

  Læs mere

 • Når kriseramte virksomheder må afskedige medarbejdere spreder der sig uvægerligt en stemning af mismod. Det er hårdt at skulle vinke farvel til sine kolleger, og man frygter måske, at det bliver ens egen tur i næste måned. Samtidig skal opgaverne fordeles på færre hænder, og de tilbageværende medarbejdere får nye og flere opgaver. Nu gælder det for ledelsen om at holde modet oppe, så virksomheden kan overleve og måske endda…

  Læs mere