Demokrati

  • To slags præsidenter

    I Island har man et parlamentarisk system, hvor præsidenten kan beslutte at sende Altingets vedtagne love til prøvelse hos det islandske folk via en folkeafstemning. I EU valgte man en den modstræbende mindste fællesnævner Herman von Rompuy udelukkende fordi han var konservativ, fra et lille land og talte fransk. Om han i øvrigt kunne eller ville noget, var tilsyneladende helt ligegyldigt for Europas statsledere.

    Læs mere