certificering

  • De har travlt i Undervisningsministeriet. Der skal skrives bekendtgørelser og vejledninger, nedsættes både Certificeringsråd og faglige ekspertudvalg (hvem sagde ”væk med smagsdommere, råd og nævn”?), laves udbudsregler, sagsbehandle ansøgninger og certificere uddannelsesudbydere. Altsammen for at den offentlige lederuddannelse af høj kvalitet kan blive klar til d. 15. september 2009. Det er så spændende – mon de når det?

    Læs mere