aktindsigt

 • Regeringen har i årets finanslovsforslag sat 14,9 mio. kr. af til en database, der skal give offentligheden adgang til tusindvis af afsagte domme. Det var sandelig også på tide. Når man tænker på, hvor vigtig retspraksis er som retskilde i mangfoldige sager i administrationen og ved domstolene, er det skandaløst, at det er et privat firma, som har monopol på at sælge den viden for 10.930 kr. ex moms pr.…

  Læs mere

 • D. 1. januar 2014 trådte den nye Offentlighedslov i kraft. Der har været stor debat om to af lovens undtagelsesbestemmelser, men loven indeholder mange andre ændringer i forhold til den gamle lov. Der er kommet udvidet adgang til aktindsigt op flere områder, og loven indeholder helt nye regler om f.eks. journalisering, postlister og en offentlighedsportal. Der er flere muligheder for at lære mere om hele den nye lov.

  Læs mere

 • Efter 7 års kommissionsarbejde, flere regeringers lovforarbejde og til sidst et politisk forlig bliver den nye Offentlighedslov formentlig vedtaget i 2013. Der er gode nyskabelser i lovforslaget, men også væsentlige forringelser. Men hvem er det, der trods mange protester presser sådan på med at få kritisable undtagelser med i den nye lov? Det kan i hvert fald ikke være Justitsministeren, der fortsat ikke kan komme med konkrete eksempler på sager,…

  Læs mere

 • Københavns Kommune og Frederiksberg kommune har besluttet at indføre whistleblower-ordninger for at komme svindel, ulovligheder og uetisk praksis til livs. Men er det vejen frem mod mere åbenhed og mindre fusk og nepotisme? Klik på Læs mere og læs min kronik eller hør P1 Formiddags udsendelse her.

  Læs mere

 • I forbindelse med anmodninger om aktindsigt i Bendt Bendtsens kalender, kom det frem, at ministeriets embedsmænd havde rettet i kalenderen forud for aktindsigten, og det indbragte ministeriet en næse fra Ombudsmanden. Statsministeren selv har også været ude for aktindsigtsanmodninger i forbindelse med rejser, restaurationsbesøg o.s.v. Det er utvivlsomt irriterende at blive udsat for den slags, og nu har Justitsministeren fremsat et nyt lovforslag, der går ud på at samtlige ministerkalendere…

  Læs mere