Skrankepaver og tidsrøvere

Jura er ikke kedeligt! Forvaltningsret og god sagsbehandling er ikke bare interessant for offentligt ansatte og deres chefer, men så sandelig også for de borgere og virksomheder, som befinder sig på den anden side af skranken. Her er et par eksempler på emner, som man kan læse om i min nye bog:

Hvor lang tid må myndighederne egentlig bruge på at behandle sagerne?

Må skattevæsenet indberette borgerne til RKI?

Kan en datter til en hospitalspatient få aktindsigt i moderens lægelige journaler?

Hvilke oplysninger må jobcenteret registrere og videresende til andre myndigheder og til arbejdsgiveren, når man er sygemeldt?

Må en offentlig myndighed opkræve et gebyr for at behandle borgernes klager?

Når en skoleleder ansætter en rengøringsassistent, skal hun så sende begrundede afslag til de andre ansøgere? Hvordan skal de i givet fald se ud?

Må man give sin sagsbehandler 6 flasker vin til jul?

Jeg har valgt den lidt provokerende titel for at opfordre både skrankepaver og tidsrøvere til at finde ud af, hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og borger. Bogen er let tilgængelig og skrevet i dagligdags sprog med mange relevante og helt aktuelle eksempler.

Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven er alle ændret i juni 2009. I bogen gennemgås de nye regler, ligesom alle tre love er optrykt med de nye regler i bogen.

Bogen koster 99 kr. + forsendelse og kan bestilles her, eller ved henvendelse til mig.