Formand for Tipsungdomsnævnet

Kulturminister Joy Mogensen har udpeget mig til formand for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnet blev i 1995 oprettet som et uafhængigt nævn og har til opgave at lave retningslinjer for fordeling af den del af tipsmidlerne (nu udlodningsmidlerne), der administreres af Dansk Ungdoms Fællesråd. Det drejer sig om en anselig sum på ca. 150 mio. kr. årligt, som anvendes til mange forskellige børne- og ungdomsformål. Tipsungdomsnævnet skal også godkende budget og regnskab for midlerne til Dansk Ungdoms Fællesråd, og behandle klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.