CSR

 • Friends of Shamayita Math

  Shamayita Math is a women’s spiritual organisation located in West Bengal in India. It is committed to serving the poorest of the poor in meeting their education and health needs. The wide and evergrowing range of activities are very impressive, and I have decided to intensify my efforts to support their work. That is why a new society will be build: Friends of Shamayita Math.

  Læs mere

 • Flere fritidsjobs, tak!

  Et fritidsjob giver unge indvandrere bedre erhvervs- og uddannelsesmuligheder. De får større selvtillid, et bedre netværk og bedre faglige kompetencer. Men hvor er jobbene? Flere virksomheder med CSR-ambitioner skulle tage denne udfordring op og skabe nogle meningsfyldte og lærerige fritidsjobs for unge indvandrere og andre udsatte unge.

  Læs mere

 • Rotary og sladrehanke

  Det er en del af Rotarys formål ”at lægge etiske normer til grund for det daglige virke og at højne eget arbejde til gavn for samfundet”. Hvad bør en rotarianer så gøre, hvis hun eller han bliver opmærksom på, at der foregår noget uetisk, som f.eks. bestikkelse, nepotisme, seksuel chikane, diskrimination eller lignende? Er det etisk korrekt at sladre, eller er det etisk korrekt at blande sig udenom?

  Læs mere

 • Mange unge med indvandrerbaggrund er ikke opsøgende i forhold til fritidsjob. De ved typisk ikke hvor og hvordan, de skal søge. De giver hurtigt op efter afslag. Mange har mangel på selvtillid, mens andre har en plettet straffeattest. I stedet for at færdes på gaden kan de med et fritidsjob få adgang og introduktion til arbejdsmarkedet. Læs hvordan det kan gøres.

  Læs mere

 • CSR på mikroplan

  Foreningen af Statsautoriserede Revisorer afholder konkurrencen ‘CSR-rapport prisen’, og det er da spændende. Men det er også både dejligt og opløftende, at man kan opnå støtte til mindre forkromede projekter, f.eks. et øjenprojekt i det østlige Indien, som har kæmpestor betydning for fattige mennesker med grå stær. En operation gør det muligt for dem at se deres børnebørn og alt mulig andet smukt og grimt i livet, og det er…

  Læs mere

 • CSR og korruption

  Økonomi- og Erhvervsministeriet skriver, at CSR eller samfundsansvar handler om, at virksomheder gennem deres forretningsaktiviteter frivilligt bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer, både nationalt og globalt. Det kan for eksempel være hensyn til menneskerettigheder, arbejdsforhold, klima mv. En ændring i årsregnskabsloven betyder, at de største virksomheder skal afrapportere deres CSR-aktiviteter for første gang i årsregnskaberne for 2009.

  Læs mere

 • Shoppingcentret på Amagers Overdrev fejrer 5-års fødselsdag, og det sker blandt andet ved kampagnen ”Give and take”, hvor centret vil sætte fokus på miljø- og samfundsansvar og vise kunderne, at man interesserer sig for verden og det omgivende samfund. Fields’ motiver for at indgå i et sådant partnerskab må være at blive kendt som en […]

  Læs mere