august 2012

  • Ny dom fra Københavns Byret viser, at store internationale flyselskaber fortsat snyder på vægten med passagerernes rettigheder. Mange af de store flyselskaber er utilfredse med de nuværende regler og fortæller derfor ikke passagererne om deres rettigheder, der har været gældende siden 2005.

    Læs mere

  • Mærsk blev ikke taknemlige over muligheden for at rette op på fejl og kritisable forhold, da een af deres medarbejdere klagede til Miljøstyrelsen over hendes arbejdsgivers forsøg på at dølge uacceptable måleresultater. Tværtimod blev medarbejderen udsat for repressalier. Miljøstyrelsen blev herefter kritiseret for at have videregivet oplysningerne om klagen til Mærsk. Men også Mærsk har krav på retssikkerhed og lovmedholdelig sagsbehandling og ikke alle problemer kan løses med indførelse af…

    Læs mere