juli 2012

  • FTF har lavet en undersøgelse, der bekræfter, at de offentligt ansatte med rette er bange for at ytre sig kritisk om forhold på deres arbejdspladser. Formanden Bente Sorgenfrey foreslår, at der vedtages en lov, som forbyder arbejdsgivere at sanktionere ansattes lovlige ytringer. Det er meget sympatisk, men den regel findes allerede – i Grundlovens § 77.

    Læs mere