januar 2011

  • Danmark er et retssamfund, og vi er stolte af, at retssikkerhed præger sagsbehandlingen ved domstolene og i den offentlige forvaltning. Men retssikkerheden er under pres i disse år. Frygt for terror og krav om effektivisering af den offentlige sektor er to faktorer, som kan medvirke til nedprioritering af borgernes retssikkerhed til fordel for andre hensyn. Vil du vide mere om dette?

    Læs mere