maj 2010

  • Det mener en række forskere, advokater, psykologer, græsrødder og direkte berørte borgere, og allerede i oktober 2008 startede et systematisk arbejde med at dokumentere problemerne med loven, som i 2007 blev vedtaget af et enigt Folketing. Nu er Temahæfte nr. 2 om problemerne udkommet på DJØFs forlag. Yderligere information og mulighed for at købe hæftet: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757422397

    Læs mere