februar 2010

 • Nogle myndigheder prøver at rationalisere sig ud af deres budgetunderskud og ressourcemangel ved at speede sagsbehandlingen op og se stort på retsgarantier og borgerrettigheder. Sundhedsstyrelsens har fundet en anden vej – nemlig at sende sagen ud i verden og lade nogle andre gøre arbejdet.

  Læs mere

 • Friends of Shamayita Math

  Shamayita Math is a women’s spiritual organisation located in West Bengal in India. It is committed to serving the poorest of the poor in meeting their education and health needs. The wide and evergrowing range of activities are very impressive, and I have decided to intensify my efforts to support their work. That is why a new society will be build: Friends of Shamayita Math.

  Læs mere

 • Frank Jensen og direktøren for Metroselskabet beskyldes for kammerateri, når de besætter stillinger uden offentligt opslag. Men er der virkelig nogen, der er så blåøjede, at de tror, man kan undgå den slags forudbestemte ansættelser ved at slå stillingerne op? Det offentlige slår masser af stillinger op, som er besat på forhånd, og de bliver bestormet med henvendelser fra folk, der af lyst eller pligt søger dem. Sikke et ressourcespild.

  Læs mere