august 2009

 • En tidsrøver blev født

  Sidste søndag jeg to ens breve, der begge var frankeret med 1 kr. for lidt. I stedet for se igennem fingre med disse minimale sager sendte PostDanmark to separate og forskellige breve om de to underfrankerede forsendelser. I det ene tilfælde kunne sagen afsluttes uden udgifter for mig, man ville blot gøre opmærksom på, at der var tale om et tykt brev. Det andet skulle jeg betale 41 kr. for,…

  Læs mere

 • Jura er ikke kedeligt! Forvaltningsret og god sagsbehandling er ikke bare interessant for offentligt ansatte og deres chefer, men så sandelig også for de borgere og virksomheder, som befinder sig på den anden side af skranken. Min nye bog hedder derfor: “Skrankepaver og tidsrøvere”, og den henvender sig til begge grupper.

  Læs mere

 • Rotary og sladrehanke

  Det er en del af Rotarys formål ”at lægge etiske normer til grund for det daglige virke og at højne eget arbejde til gavn for samfundet”. Hvad bør en rotarianer så gøre, hvis hun eller han bliver opmærksom på, at der foregår noget uetisk, som f.eks. bestikkelse, nepotisme, seksuel chikane, diskrimination eller lignende? Er det etisk korrekt at sladre, eller er det etisk korrekt at blande sig udenom?

  Læs mere

 • Frygt for fremtiden?

  I Børsen d. 14/8 kan man læse en ret frygtindgydende beretning om en fyret topchefs anstrengelser for at komme tilbage i nyt job. Det er helt ufattelig modigt af ham at fortælle sin historie til Børsens læsere, og hans program med at stå op hver morgen kl. 6.15 for at dyrke sine netværk virker imponerende, men også skræmmende.

  Læs mere

 • Morten Messerschmidt sendte et rykkerbrev til Miljøministeren, fordi han syntes, det tog for lang til at behandle hans kærestes sag i Skov- og Naturstyrelsen. Og vupti – så blev sagen færdigbehandlet. Er det lovligt at rykke kendte menneskers sager frem i køen? Eller er det i strid med lighedsprincippet?

  Læs mere

 • Vi vil være læger!

  På trods af mange års opfordringer fra alle sider til at de unge skal læse til ingeniør, så vil de allerhelst være læger. Ikke mindre end 2792 har søgt Københavns Universitets medicinstudie, og da der ”kun” er plads til 605, giver det en adgangskvotient på 10,5. På DTU derimod kan man kun mønstre et samlet ansøgerfelt på 3049 til alle studier. Lægestudiet på KU har alene flere 1. prioritetsansøgere (1901)…

  Læs mere